Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s javnog predstavljanja Nacionalne kampanje za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja (15. 3. 2007.)

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora organizirao je 15. ožujka  2007. godine u 11,00 sati u zgradi Hrvatskoga sabora, Zagreb, Trg sv. Marka 6, u dvorani Josipa Šokčevića,  javno predstavljanje Nacionalne kampanje za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja.

Kampanju su pokrenuli CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i  O.M.G.-  Otvorena medijska grupacija,  uz financijsku pomoć Europske Komisije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i CARE International.

Na prezentaciju su  pozvani uz zastupnike Hrvatskoga sabora i diplomatski  predstavnici stranih zemalja u Republici Hrvatskoj,  predstavnici međunarodnih institucija,predstavnici  nadležnih ministarstava, kao i predstavnici  državnih ureda, gradskih ureda Grada Zagreba  i   nevladinih organizacija.

Predstavljanje ove Kampanje u Hrvatskome saboru pokazuje sinergiju između zakonodavnodavnih i  izvršnih tijela, kao i nevladinog sektora u  odlučnoj borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja.

Predsjednica Odbora, gđa. Sobol podsjetila je uzvanike o pokrenutoj kampanji Vijeća Europe u borbi protiv obiteljskog nasilja nad ženama u koju se i Hrvatski sabor uključio. Suzbijanje obiteljskog  nasilja i nasilja nad ženama zahtijeva cijeli niz aktivnosti na nacionalnoj razini, a predstavljanje ove Kampanje jedan je korak na tom nimalo lakom putu.
 
Kampanja je pokrenuta sa svrhom prevencije rodno uvjetovanog nasilja kod  mladih osoba, s naglaskom na adolescentsku populaciju.

Ciljevi kampanje su:
- razvijanje svijesti o potrebi  uklanjanja rodnih stereotipa, te ostalih  uzroka rodno  uvjetovanoh nasilja kod mladih,
- razvijanje svijesti o odgovornosti mladih koji trebaju aktivno sudjelovati u donošenju odluka o rodnoj ravnopravnosti,
- promicanje rodne ravnopravnosti, kako kroz vrjednosne stavove tako i kroz ponašanje mladih.

Istaknuto je, da u senzibiliziranju javnosti za pitanja rodne ravnopravnosti ključnu ulogu imaju mediji, koji  ovom problemu zadnjih nekoliko godina pristupaju s puno više pozornosti.

Nakon prezentacije, predsjednica Odbora, Gordana Sobol zahvalila je sudionicima prezentacije i svim gostima, te izrazila nadu da  će i  ova Kampanja pridonijeti razvijanju svijesti o rodnoj ravnopravnosti kod naših mladih generacija.

 

                                                                                                                     Predsjednica Odbora

                                                                                                                     Gordana Sobol