Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o prijedlogu za pokretanje postupka donošenja Zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu, 11. i 12. srpnja 2007.

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora na 46. sjednici održanoj 11. srpnja i u nastavku 12. srpnja 2007. godine razmotrio je i utvrdio stajalište da  sukladno članku 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor kao ovlašteni predlagatelj predloži  Prijedlog zakona o sprječavanju  zlostavljanja na radu, te pokrene postupak donošenja ovoga Zakona, upućivanjem prijedloga zakona predsjedniku Hrvatskoga sabora.

Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina  na  zajedničkoj  tematskoj sjednici  održanoj 19. lipnja 2007. godine raspravljali su o NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O SPRJEČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU, koji je Odborima dostavila predsjednica Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga.

Uvodna obrazloženja o Zakonu o spriječavanju zlostavljanja na radu iznijele su: Jadranka Apostolovski, predsjednica Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga i Dušanka Marinković – Drača,  Sindikat Glas – predstavnice Radne skupine koje su sudjelovale u izradi Nacrta prijedloga zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu.
 
U raspravi je istaknuto da bi se donošenjem ovoga Zakona u cijelosti rješili postojeći problemi u sferi rada, jer se važeći Zakon o radu u praksi pokazuje nedovoljno učinkovit. Naime, Prijedlog zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu primjenjivao bi se na sve oblike konvencionalnog i nekonvencionalnog radnog odnosa, a također uređuje i konkretna postupanja za sve sudionike, počevši od žrtve zlostavljanja pa do postupanja suda.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (5 za) i (3 protiv) utvrdio stajalište da sukladno članku 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor pokrene postupak donošenja Ovoga zakona.

Odbor je odredio da za svoje predstavnike, koji će u njegovo ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela: Gordanu Sobol, predsjednicu Odbora, te Ivanu Posavec Krivec, Ljubicu Brdarić, Ivu Banca, Jakšu Marasovića, Antuna Kapraljevića i Vojislava Stanimirovića, članove Odbora.


    Predsjednica Odbora

    Gordana Sobol