Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost s rasprave o Izvješću o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2020. godinu

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 23. sjednici, održanoj 27. listopada 2021., raspravljao je o Izvješću o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2020. godinu (dalje u tekstu: Izvješće za 2020. godinu), koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora uputila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. listopada 2021. 

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženo Izvješće za 2020. godinu razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno je predstavnik podnositelja iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) istaknuo da je „minski problem“ svima vrlo dobro poznat te da je plan razminirati cjelokupno područje Republike Hrvatske do ožujka 2026. godine.

Iako je 2020. godina bila „bremenita“ minski sumnjivo područje (MSP) je smanjeno za 60,6 km2, što je najveće područje ikad do sada razminirano u jednoj godini, a posebice uzimajući u obzir da je zbog pandemije bolesti COVID-19 rad bio obustavljen u razdoblju od 20. ožujka do 11. svibnja 2020. godine, što je inače najpropulzivnije razdoblje za razminiranje.

Na dan 1. siječnja 2020. godine MSP u Republici Hrvatskoj se prostirao na 309,7 km2, te je obuhvaćao područje 8 županija i 53 jedinice lokalne samouprave (gradova i općina).To područje bilo je označeno s 11.540 oznaka kojima se ukazuje da je područje zagađeno minsko-eksplozivnim sredstvima (MES) i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS).

Kroz postupak razminiranja MSP je smanjen za 49,2 km2, a provođenjem općeg izvida te tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida za 11,4 km2, što ukupno iznosi 60,6 km2.

Do kolovoza 2020. godine potpuno je uklonjeno kazetno streljivo (kroz uništenje postojećih zaliha kazetnog streljiva i kroz obvezu čišćenja područja zagađenih kazetnim streljivom) te je ispunjena obveza iz članka 4. Konvencije o kazetnom streljivu.

Predstavnik podnositelja je naglasio da je od 1996. godine do sada ukupno stradalo 606 osoba, od čega su 203 osobe smrtno stradale. Zadnje smrtno stradavanje civilne osobe dogodilo se u veljači 2014. godine, a zadnje stradavanje djece 2004. godine, dok je zadnje smrtno stradavanje pirotehničara zabilježeno u listopadu 2016. godine na području Brodsko-posavske županije. 

Tijekom 2020. godine dogodio se jedan minski incident u Karlovačkoj županiji, općina Josipdol, kada je od protupješačke mine ozlijeđena civilna osoba prilikom siječe šume unutar obilježenog MSP-a.

U odnosu na utrošena financijska sredstva, predstavnik podnositelja je naveo da je tekući financijski plan za poslove protuminskog djelovanja za 2020. godinu iznosio 421.127.291 kuna, te je realiziran u iznosu 417.682.723 kuna, odnosno gotovo u cijelosti.

Kroz operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u 2020. godini realizirana su sredstva u iznosu od 43,04% ukupno utrošenih financijskih sredstava za razminiranje iz EU sredstava.

U cijelosti su realizirana sredstva iz korištenja općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) u iznosu od 50 milijuna kuna te je isto pokazatelj uspješne međusektorske suradnje s Ministarstvom poljoprivrede u razminiranju gospodarskih šuma.

Posebno je naglasio da je Republika Hrvatska do sada povukla 177 milijuna eura iz EU fondova što je pokazatelj spremnosti Europske unije u pružanju aktivnog doprinosa u razminiranju. 

U odnosu na pronađene eksplozivne ostatke rata u 2020. godini, za područja za koja je MUP izdao potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a, predstavnik podnositelja je naglasio da je pronađeno i uništeno 5.376 komada MES-a i 4.047 komada NUS-a, što već drugu godinu za redom predstavlja višestruko povećanje pronalazaka u usporedbi s dosadašnjim godinama. Predstavnik predlagatelja je ovakvo višestruko povećanje u odnosu na prethodne godine argumentirao ciljanim razminiranjem onih područja za koje se zna da su minirana odnosno gdje postoje zapisnici o tome.

U odnosu na provedenu edukaciju, predstavnik podnositelja je istaknuo da je zbog pandemije bolesti COVID-19, 47 edukacija provedeno on line u 6 županija i 22 grada/općine, te je njome obuhvaćeno 4.600 osoba predškolske i školske dobi i ciljane skupine građana (lovci, šumari, poljoprivrednici), koji imaju veću mogućnost ugroze kroz obavljanje svojih poslova i aktivnosti.

Zaključno je naglasio da je Plan protuminskog djelovanja za 2020. godinu realiziran u potpunosti prema svim zadanim ciljevima.

Predstavnik podnositelja iz Ministarstva obrane RH (MORH) je u svome uvodnom izlaganju istaknuo da je razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina u 2020. godini  provodila Inženjerijska postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju.

U 2020. godini bilo je planirano razminirati površinu od 248.563 m2 MSP-a na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju i površinu od 353.580 m2 MSP-a u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem.

Razminiranje je započelo u siječnju 2020. godine, no zbog pandemije bolesti COVID-19 zadaće su usporene te je nastavno došlo i do revidiranja planova.

Slijedom toga u 2020. godini provedene su četiri zadaće razminiranja i tri zadaće obilježavanja MSP-a te zanavljanje oštećenih oznaka i traka na području jedne vojarne, dva vojna poligona te jedne vojne lokacije. Kroz te zadaće tretirano je 415.756 m2, a razminirano je 280.040 m2, te je obilježeno 11.000 dužnih metara MSP-a pri čemu je pronađeno, uklonjeno i uništeno 70 komada MES-a (protupješačkih mina) i 184 komada NUS-a, dok protuoklopne mine nisu pronađene.

U provedbi navedenog razminiranja utrošeno je 175 radnih dana, 36.264 sati rada, 326 sati rada inženjerijskih strojeva, a s vozilima je prijeđeno 9.099 km.

U provedbi zadaća razminiranja u 2020. godini, razminirana je površina od 190.927 m2 u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem te površina od  89.113 m2  vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ u Slunju što je predstavljalo prioritet.

U odnosu na provedbu zadaće obilježavanja MSP-a, predstavnik podnositelja je istaknuo da je obilježeno 7.700 m na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju, 3.000 m na vojnom poligonu „33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske“ Karlovac te 300 m na vojnoj lokaciji – bivša radarska postaja „Panos“ na Velebitu.

Zaključno je istaknuo da je za poslove razminiranja utrošeno 1,3 milijuna kuna te da je postupanje postrojbe bilo učinkovito i bez izvanrednih događaja, što ukazuje na obučenost i primjenu propisanih procedura i standarda humanitarnog razminiranja.

Članovi Odbora su unisono podržali Izvješće za 2020. godinu te istaknuli važnost razminiranja cjelokupnog područje Republike Hrvatske do 2026. godine.

Iznesena je primjedba vezano za donošenje plana protuminskog djelovanja, odnosno ukazano je na potrebu poštivanja odredbi Zakona o protuminskom djelovanju koje propisuju da se plan protuminskog djelovanja donosi za jednogodišnje razdoblje  i to najkasnije do kraja veljače tekuće godine za koju se plan donosi.

Tijekom rasprave je istaknuto da je u pojedinim županijama razminiranje završeno prije više godina, no da se još uvijek na otvorenim površinama pronalazi  MES i NUS. Ukazano je na incident koji se dogodio na području Vukovarsko-srijemske županije 25. listopada 2021. kada su na jednom gradilištu radnici pronašli tri raketna bacača i tri zolje koje je netko najvjerojatnije odbacio. O tome su obaviještena nadležna tijela, te nije došlo do neželjenih posljedica.

Slijedom toga ukazano je na kampanju „Manje oružja, manje tragedija“ koja se kontinuirano odvija već dugi niz godina, a koja je posredno povezana s temom razminiranja, ali je izravno povezana s navedenim događajem, kao i s nizom drugih događaja koji se dešavaju u različitim dijelovima zemlje, a ukazuju na to da još uvijek građani neovlašteno posjeduju velike količine oruža i minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih od Domovinskog rata, te je izraženo stajalište da je potrebna jača sinergija i kontrola nadležnih tijela po ovom pitanju te da će vjerojatno biti potrebno prestati upozoravati građane, a početi sankcionirati neovlašteno držanje.

Predstavnik podnositelja iz MUP-a je naglasio da se navedenu kampanju može povezati s ovom temom, te je naglasio da je Vukovarsko-srijemska županija razminirana još 2014. godine, uz kvalitetnu suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Istaknuo je da se svaki dan negdje održava kampanja „Manje oružja, manje tragedija“, no što god država poduzimala, neodgovorni pojedinci ne predaju oružje i zanemaruju opasnost koja od njega dolazi. Drži da je najvažnije vraćanje oružja, a ne sankcioniranje.

Predstavnik podnositelja iz MORH-a je istaknuo da bi bilo dobro i dalje motivirati građane da predaju oružje jer MES protekom vremena postaje sve opasniji te može doći do samoaktiviranja i tragedija kojih građani nisu svjesni.

U odnosu na kontrolu kvalitete tijekom razminiranja i završnu kontrolu kvalitete, postavljeno je pitanje je li uobičajeno da se pravne osobe koje razminiraju pojedina područja „vraćaju“ na ponavljanje radova ili je to karakteristično za ovo izvještajno razdoblje.  

Predstavnik podnositelja iz MUP-a je naglasio da je ponavljanje razminiranja uobičajeno u situaciji kada onaj koji razminira nije kvalitetno obavio svoju zadaću. Tijekom 2020. godine naloženo je ponavljanje radova na ukupnoj površini od 32.440 m2, a izdano je i 11 rješenja o ponavljanju poslova razminiranja (kada se tijekom radova utvrde nepravilnosti) na ukupnoj površini od 8.938 m2. Ukupno je tijekom 2020. godine bilo 11 takvih slučajeva, dok je za 2021. godinu do sada evidentirano 5-6 slučajeva.

Tijekom godina razminiranja nebrojeno puta su naišli na odbačeni MES i NUS, te slijedom takvih pronalazaka ide kriminalistička obrada kako bi se utvrdilo radi li se o odbačenim eksplozivnim ostacima rata ili je u pitanju propust u razminiranju.

U odnosu na „prioritete u razminiranju“ članovi Odbora su se posebno osvrnuli na područje Karlovačke županije te naglasili da ta županija ima velik MSP (na dan 1. siječnja 2020. 44,3 km2), te da je u 2020. godini isključeno iz MSP-a svega 2,1 km2, sukladno planiranom. Postotak je iznimno mali i u planovima i u realizaciji te je postavljeno pitanje hoće li se isto uravnotežiti u sljedećim godinama i hoće li se osim razminiranja krških i šumskih područja kroz projekt „Karlovac Karst“ pristupiti i razminiranju poljoprivrednog zemljišta. Slijedom toga istaknuto je područje općine Rakovica gdje se u MSP-u nalazi oko 5% poljoprivrednog zemljišta, a to područje se vrlo brzo turistički razvija i „naslanja“ se na prostor Nacionalnog parka Plitvička jezera. 

Predstavnik podnositelja je istaknuo da se zadnjih tjedana razminirava samo na području Karlovačke županije kroz projekt „Karlovac Karst“, te se u 2021. godini predviđa smanjenje MSP-a za 41%.

Naglasio je da postoje određeni planovi u razminiranju te tendencija da se pojedine županije s manjim postotkom MSP-a prve razminiraju te je slijedom toga ove godine do kraja razminirana Zadarska županija, razminiranje Splitsko-dalmatinske županije je pri kraju kao i razminiranje Požeško-slavonske županije, dok se Osječko-baranjska županija i Šibensko-kninska županija predviđaju razminirati do konca 2023. godine.

Do krajnjeg roka u 2026. godini predviđa se razminirati zadnje tri županije, a to su Ličko-senjska županija, Karlovačka županija te Sisačko-moslavačka županija.

Nakon provedene rasprave, jednoglasno, s 9 glasova „ZA“, Odbor predlaže Hrvatskome saboru da prihvati

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Nikša Vukas, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Mario Kapulica, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Nikša Vukas