Živa rasprava na međuparlamentarnim sjednicama odbora za gospodarsku i monetarnu politiku (ECON), zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) i proračune (BUDG), uz supredsjedanje saborskih zastupnika

Bruxelles – Prvog dana Europskog parlamentarnog tjedna održane su međuparlamentarne sjednice tri resora.

Sjednica Odbora za gospodarsku i monetarnu politiku Europskoga parlamenta započela je temom o mogućnosti uvođenja novog međunarodnog poreznog sustava.

Govoreći kao jedan od ključnih govornika, Grozdana Perić (HDZ) rekla je da bi se harmonizacijom porezne politike kod izravnih poreza na razini EU-a značajno poduprli širi ciljevi politike EU-a za pametan, održiv i uključiv razvoj.

Osvrnuvši se na oporezivanje digitalnih usluga, Darinko Kosor (HSLS) naglasio je kako je to kompleksno, ne samo europsko, već i međunarodno pitanje. -Potreban je održiv pristup u rješavanju ovog poreznog izazova, kako bi se izbjegle jednostrane mjere i sporovi između zemalja te smanjili rizici dvostrukog oporezivanja, kazao je Kosor.

Raspravu o ciljevima u sektoru financijskih usluga obilježila su pitanja kako riješiti rizike održivosti financijskih tržišta te kako parlamenti mogu pridonijeti raspravi o održivom financiranju s privatnim financijskim sektorom, posebice o olakšavanju financiranja zelene tranzicije. Govoreći o transparentnosti i održivosti  Boris Lalovac (SDP) rekao je da je potrebno podići svijest o važnosti okolišnih i socijalnih aspekata i njihovih rizika prilikom donošenja odluka o ulaganju. Božica Makar (HNS) smatra kako je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje te poraditi na učinkovitosti pravosudnih tijela.

Sjednica Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta, kojom je supredsjedao Gordan Maras, bavila se Europskim jamstvom za ugroženu djecu kao instrumentom u borbi protiv siromaštva.Uvodno izlaganje o socijalnoj sigurnosti djece imala je potpredsjednica Komisije Dubravka Šuica koja je istaknula kako sva djeca imaju pravo na besplatno zdravstvo, školstvo i prehranu. Gordan Maras naglasio je da je stanovništvo u cijeloj Europskoj uniji sve starije, a bilježi se i negativan prirodni prirast, stoga je ulaganje u djecu naša primarna zadaća. -Pozornost je potrebno usmjeriti ka poboljšanju socijalnih uvjeta kao što su razvoj vještina, ravnopravnost spolova te mjere usmjerene prema osobama s invaliditetom, dodao je Gordan Maras.

Sjednicom Odbora za proračune supredsjedali su Johan Van Overtveldt, predsjednik Odbora za proračune Europskoga parlamenta i Damir Mateljan, potpredsjednik saborskog Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije. Zastupnici su raspravljali o tome kako sljedećim Višegodišnjim financijskim okvirom 2021.-2027. uskladiti proračun EU-a i rješavanje globalnih izazova.

Domagoj Ivan Milošević je naglasio da proračun Europske unije pozitivno utječe na sve države članice te da kohezijski fondovi, ako se mudro koriste, donose korist gospodarstvima svih država članica, izravno i neizravno.  Kohezijski fondovi su iznimno važni za stvarnu konvergenciju, pogotovo u onim državama članicama koje su, osim sa starenjem stanovništva, suočene i s masovnim odlaskom mladih, obrazovanih i ambicioznih stanovnika prema razvijenijim državama članicama.  Zaključno je naglasio da se u svim razgovorima posebna pažnja mora posvetiti gospodarskom temelju EU-a i njenih država članica – malim i srednjim poduzećima. Moramo osigurati da u sljedećem desetljeću upravo ta poduzeća postanu jača, inovativnija, tehnološki kreativnija i time globalno konkurentnija.

Sažimajući raspravu, Damir Mateljan naglasio je važnost povezivanja 'starih' i 'novih' politika odnosno važnost da to povezivanje bude adekvatno prepoznato i u Višegodišnjem financijskom okviru. -Nužno je zadržavanja postojeće razine financiranja kohezije i zajedničke poljoprivredne politike, odnosno fondova čiji će alati i provodljivost i dalje poticati konvergenciju slabije razvijenih regija, zaključio je Mateljan.