Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s rasprave o Izvješću o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. lipnja 2021. do 31. kolovoza 2021. - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 32. sjednici Odbora, održanoj  12. listopada 2021. raspravljao je o Izvješću o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. lipnja 2021. do 31. kolovoza 2021., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. listopada 2021.

Odbor je o Izvješću raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja u uvodu je istaknuo da Izvješće obuhvaća aktivnosti koje je poduzimala Vlada, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, državna tijela, jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima radi zaštite javnozdravstvenog interesa, odnosno provedbe mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja pučanstva na području Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19.

Kako je istaknuo, tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2021. u Republici Hrvatskoj prevladavala je mirna i stabilna epidemiološka situacija što je bilo od iznimne važnosti za turističku sezonu, a blago pogoršanje epidemiološke situacije zabilježeno je tek krajem kolovoza ove godine. Zdravstveni sustav nastavio je s intenzivnim aktivnostima u odnosu na epidemiju, uključujući reorganizaciju i žurni odgovor na njezin tijek, povećanja i smanjenja broja oboljelih i hospitaliziranih, ali i brigu o kontinuitetu poslovanja u uobičajenim djelatnostima pružanja zdravstvene zaštite ne-COVID pacijentima. Povoljnija epidemiološka situacija rezultirala je smanjivanjem broja hospitaliziranih COVID-19 pacijenata pa su bolničke ustanove postupno reducirale kapacitete za COVID-19, usklađujući ih s aktualnim potrebama. Istovremeno su poduzimane aktivnosti za vraćanje redovnih djelatnosti bolnica u rad, s ciljem organizacije rada bolnica na optimalan način koji će osigurati dostupnost bolničke zdravstvene zaštite u okviru propisanih epidemioloških mjera.

U raspravi su se članovi Odbora složili  s potrebom što većeg promoviranja cijepljenja, jer smo po procijepljenosti na samom začelju Europske unije. Pojedini članovi smatraju kako je trenutna kampanja kojom se promovira cijepljenje kroz senzibilizaciju  društva, ukazujući na potrebu solidarnosti prema drugima, sloganom “Misli na druge - cijepi se!, nedovoljna te je potrebna medijska kampanja kojom će se znanstvenim i stručnim argumentima uvjeriti populaciju da je cjepivo sigurno i visoke učinkovitosti. Mišljenja su kako je potrebno potaknuti mlađu populaciju na cijepljenje zbog niskog broja cijepljenih među njima. Članovi Odbora smatraju da je cijepljenje ključ u borbi protiv ove pandemije. Postavljeno je i pitanje broja cjepiva kojim Republika Hrvatska raspolaže, roka trajanja te količine doniranog cjepiva drugim zemljama. Predstavnik resornog ministarstva s tim u vezi objasnio je da su, u skladu s solidarnošću koja se promovira na razini Europske unije, cjepiva donirana državama koje nisu imale dovoljno sredstava za nabavku dovoljne količine cjepiva.

Nakon što su razmotrili Izvješće, članovi Odbora većinom su glasova (5 „za“ i 3 „suzdržana“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k:

Prihvaća se

IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2021. DO 31. KOLOVOZA 2021.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.