82. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika s 80. i 81. sjednice Odbora;                  
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI - drugo čitanje, P.Z. br. 777;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD OPĆOM ŽUPANIJSKOM BOLNICOM VUKOVAR I BOLNICOM HRVATSKIH VETERANA NA REPUBLIKU HRVATSKU - prvo čitanje, P.Z. br. 809;
3. RAZNO.