45. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 44. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA; 
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA;
6. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANICA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA;
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA;
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA;
9. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA, IMENOVANJU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ  DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE;
10. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA;
11. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016., O: 
a) priznavanju i prestanku prava na plaću;
b) priznavanju i prestanku prava na zastupnički paušal;
c) priznavanju i prestanku prava na naknadu za odvojeni život;
12. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA MJESEČNU NAKNADU ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU;
13. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA PLAĆU IMENOVANOJ PRAVOBRANITELJICI ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA;
14. RAZNO.