37. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina - otkazano -

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 36. sjednice;
1. IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica;
2. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA PUČKOG PRAVOBRANITELJA – podnositeljica: pučka pravobraniteljica.