Milorad Pupovac sastao se s Perom Westerbergom

Zagreb - U okviru službenog posjeta Republici Hrvatskoj, prvi zamjenik predsjednika Parlamenta Kraljevine Švedske Per Westerberg susreo se s predsjednikom Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora Miloradom Pupovcem i članovima Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina, kako na području Hrvatske, tako i u perspektivi daljnjeg razvoja Europske unije. Snažna zaštita manjinskih i općenito ljudskih prava naglašena je kao jedini put za mirnu i prosperitetnu EU. 

Predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju Milorad Pupovac upoznao je goste sa strukturom i radom Odbora istaknuvši kao njegove važne elemente suradnju sa nevladinim organizacijama i kontinuirano razvijanje uloge Odbora u parlamentarnom radu. U nastavku sastanka razgovaralo se o poboljšanju pravnog sustava, borbi protiv diskriminacije i daljnjem razvoju institucionalne zaštite prava nacionalnih manjina u RH. Milorad Pupovac upozorio je na nedostatnu implementaciju donesenih zakona, posebno na lokalnoj razini. 

Per Westerberg obećao je daljnju potporu Kraljevine Švedske Hrvatskoj na njenom putu u EU, te je izražena obostrana želja za intenzivnijim razvojem gospodarske i parlamentarne suradnje među dvjema državama.