5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Marijan Mlinarić (HDZ)

Mlinarić, Marijan

Rođen je 13. veljače 1944. godine u mjestu Jalžbet (Varaždin). Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (VSS - doktor medicine; kirurg).

Preminuo 4. rujna 2007. u Varaždinu.

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2003.

Datum završetka mandata:

04.09.2007.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje zastupničkog mandata 23. prosinca 2003. godine. Istoga dana zastupničku dužnost započeo je obnašati zamjenik zastupnika Vladimir Pleško
  • dana 31. siječnja 2006. zastupnik je, prestankom mirovanja zastupničkog mandata, nastavio obnašati zastupničku dužnost
  • mandat zastupnika prestao je smrću, 4. rujna 2007., a dužnost zamjenka zastupnika započeo je obnašati Zdravko Maltar danom 3. listopada 2007.
  • dana 22. srpnja 2005. zastupniku prestaje mirovanje mandata i istoga dana započinje mirovanje zastupničkog mandata

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: