6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Petar Mlinarić (HDZ)

Mlinarić, Petar

Rođen je 24. veljače 1944. u Skočaju (Bihać, Bosna i Hercegovina). Završio zanatsku školu u Vukovaru (SSS – strojarski tehničar). 

Preminuo 21. veljače 2017. u Vukovaru.

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: