4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Odbor za financije i državni proračun

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za financije i državni proračun poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
- sustav financiranja javnih potreba u Republici Hrvatskoj,
- državni proračun, završni račun državnog proračuna i fondove,
- izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama,
- porezni sustav i poreznu politiku,
- financijske odnose s inozemstvom,
- devizni sustav,
- kreditne odnose s inozemstvom,
- carinski sustav,
- kreditni i bankarski sustav,
- državni trezor i riznicu,
- vrijednosne papire,
- novčani i monetarni sustav,
- Hrvatsku narodnu banku,
- sustav osiguranja imovine i osoba te druga pitanja proračuna i financija,
- pitanja ustrojstva, djelokruga i načina rada državne revizije, financijske policije i Zavoda za platni promet.
 

Članstvo

Imenovani članovi

dr. sc. Zoran Bohaček, iz reda predstavnika sindikata više razine, udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore
Jasna Borić, iz reda predstavnika sindikata više razine, udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore
Vilim Ribić, iz reda predstavnika sindikata više razine, udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore
dr. sc. Željko Lovrinčević, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija
mr. sc. Renata Perić, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija
dr. sc. Žarko Primorac, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti