Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković i potpredsjednik Odbora Domagoj Ivan Milošević sudjeluju na međuparlamentarnom sastanku odbora za vanjsku politiku nacionalnih parlamenata država članica Europske unije u organizaciji Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta

Bruxelles, Europski parlament, videokonferencija

Sastanak će se održati online u dva dijela. Prvi dio sastanka (od 13.45 do 15.45 sati) bit će posvećen situaciji na zapadnom Balkanu u perspektivi 25 godina nakon Daytonskog sporazuma, a drugi (od 16.45 do 18.45 sati) Bjelorusiji i odgovoru EU-a kao podrška demokratskim promjenama u zemlji.