Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac sudjeluje na videokonferenciji pod nazivom „Dostupnost zdravstvene skrbi žena tijekom pandemije Covid – 19”

videokonferencija

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati kvalitativnog istraživanja o dostupnosti zdravstvene skrbi žena u Republici Hrvatskoj tijekom pandemije COVID-19, koje je u srpnju 2020. provedeno na uzorku od oko 1500 žena koje su zatražile skrb u području reproduktivnoga zdravlja, a održava se u organizaciji udruge Roditelji u akciji - Roda i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.