Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac sudjeluje na sastanku predsjednika odbora „Europa u pandemiji: istraživanje i inovacije za otporniji zdravstveni sustav“ koji u okviru parlamentarne dimenzije njemačkog predsjedanja organizira Bundestag