Konferencija za medije zastupnika Daria Hrebaka i Darka Klasića

ispred zgrade Hrvatskoga sabora

Tema: „Izmjene i dopune Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru“.