Konferencija za medije zastupnika Daria Hrebaka

dvorana Ivana Kukuljevića

Tema: „Promjene Zakona o lokalnoj samoupravi - uvođenje transparentnosti – građani imaju pravo znati kako se troši njihov novac!".