99., elektronička sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

Predloženi dnevni red je:

1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 859 - predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. 913 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov.