97., elektronička sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

Predloženi dnevni red je:

1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA - drugo čitanje, P.Z.E. br. 822.