95., elektronička sjednica Odbora za financije i državni proračun

Predloženi dnevni red je:

1. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 887 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 888 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 889 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 890 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 891 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 892 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POVEĆANJU NAJVIŠEG MJESEČNOG IZNOSA NAKNADE PLAĆE NA TERET SREDSTAVA HZZO-a IZOLIRANIM, ODNOSNO SAMOIZOLIRANIM ZAPOSLENICIMA USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA COVID-19 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBUSTAVI I/ILI OPROSTU DIJELA PLAĆANJA PREDUJMOVA PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK ZA SVE POREZNE OBVEZNIKE POGOĐENE KRIZOM KORONAVIRUSA COVID-19 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POVEĆANJU IZNOSA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID-19) - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
10. PRIJEDLOG ZAKONA O MORATORIJU NA KREDITNE OBVEZE DUŽNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 907 - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i zastupnik Goran Aleksić.