86., elektronička sjednica Odbora za poljoprivredu

Predloženi dnevni red je:

1. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU - PRIJEDLOG UVRŠTAVANJA ZAKONODAVNIH AKATA I INICIJATIVA EK IZ DJELOKRUGA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA U RADNI PROGRAM.