83. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 80., 81. I 82. SJEDNICE ODBORA;
2. PRIJEDLOG STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE DO 2040. GODINE S POGLEDOM NA 2070. GODINU – podnositeljica: VLADA REPUBLIKE HRVATSKE;
3. RAZNO.