8. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 7. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 77; 
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 76;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 78.

Sjednica se može pratiti putem videoprijenosa na YouTube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=mIueIl6NCGE