8., elektronička sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 72;
3. RAZNO.