7. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1. PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 53;

2. PRIJEDLOG ZAKONA O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 54;

3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 55;

4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z. br. 56;

5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 57;

6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 58;

7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MNOGOSTRANE KONVENCIJE O PROVEDBI MJERA POVEZANIH S UGOVORIMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U SVRHU SPRJEČAVANJA SMANJENJA POREZNE OSNOVICE I PREUSMJERAVANJA DOBITI, drugo čitanje, P.Z. br. 59.