67., elektronička, sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Predloženi dnevni red je:

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 886.