64. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE  HRVATSKE ZA 2023. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu  i projekcija za 2024. i 2025. godinu,  podnose se i:  
-   Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih  korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za  2024. i 2025. godinu,  za:      
    -   Hrvatske vode
    -   Hrvatske ceste d.o.o.
    -   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
    -   Hrvatsku  agenciju za osiguranje depozita
    -   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
    -   Centar za restrukturiranje i prodaju
    -   Hrvatske autoceste d.o.o.
    -   HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
    -   HŽ Infrastrukturu d.o.o.


2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 413 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske