64., elektronička sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

Predloženi dnevni red je:

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 822.