62. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 59. i 60. (tematske) sjednice Odbora;
1. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI STUDENTSKIH CENTARA -  podnositelj: Državni ured za reviziju; 
2. RAZNO.