60., elektronička sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

Predloženi dnevni red je:

- usvajanje zapisnika 59. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1021 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 925;
2. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU – PRIJEDLOG UVRŠTAVANJA ZAKONODAVNIH AKATA I PRIORITETNIH PRIJEDLOGA U POSTUPKU DONOŠENJA TE INICIJATIVA EUROPSKE KOMISIJE IZ DJELOKRUGA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA U RADNI PROGRAM.