59. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 58. sjednice;
1. PRIJEDLOG STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE DO 2040. GODINE S POGLEDOM NA 2070. GODINU;
2. RAZNO.