53. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 52. sjednice Odbora;
1. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI PRILOGA XVII. UREDBI (EZ) br. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) br. 98/2013 O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA COM (2018) 209, D.E.U. br. 19/009;
2. RAZNO.