50. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
-  usvajanje zapisnika 48. i 49. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 598;
2. IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2018. GODINU;
3. RAZNO.
Predložena dopuna dnevnog reda je:
1. INICIJATIVA ZA DONOŠENJE DEKLARACIJE O ZAKONITOSTI ZRINSKO-FRANKOPANSKOG OTPORA I OSUDI NEZAKONITOG SUDSKOG POSTUPKA I NEZAKONITIH PRESUDA HRVATSKIM KNEZOVIMA PETRU ZRINSKOM I FRANU KRSTI FRANKOPANU.