44. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 43. sjednice Odbora;
1. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI OSOBA UKLJUČENIH U JAVNO SUDJELOVANJE OD OČITO NEOSNOVANIH ILI ZLONAMJERNIH SUDSKIH POSTUPAKA ("STRATEŠKE TUŽBE PROTIV JAVNOG SUDJELOVANJA") COM (2022) 177, D.E.U. BR. 21/050;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI DIREKTIVE 2009/148/EZ O ZAŠTITI RADNIKA OD RIZIKA POVEZANIH S IZLAGANJEM AZBESTU NA RADU COM (2022) 489, D.E.U. BR. 22/010;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH UVJETA ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE GRAĐEVNIH PROIZVODA, IZMJENI UREDBE (EU) 2019/1020 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 305/2011 COM (2022) 144, D.E.U. BR. 23/007;
4. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI OKVIRA ZA UTVRĐIVANJE ZAHTJEVA ZA EKOLOŠKI DIZAJN ODRŽIVIH PROIZVODA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2009/125/EZ COM (2022) 142; D.E.U. BR. 23/008;
5. RAZNO.

Prijenos sjednice omogućen je putem YouTube kanala Hrvatskoga sabora: https://www.youtube.com/watch?v=kWEMZP9txlQ