40., elektronička, sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Predloženi dnevni red je:

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 881 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;

2.    RAZNO.