4. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

-    usvajanje zapisnika 3. sjednice Odbora za zakonodavstvo
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 24; 
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 16; 
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O INTEGRIRANOM PRISTUPU SIGURNOSTI, ZAŠTITI I USLUGAMA NA NOGOMETNIM UTAKMICAMA I DRUGIM SPORTSKIM PRIREDBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 17; 
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADA DRUGIH STRANAKA INICIJATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATASTROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU O ARANŽMANIMA ZEMLJE DOMAĆINA ZA TAJNIŠTVO INICIJATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATASTROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU, drugo čitanje, P.Z. br. 23.