4. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 3. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA; 
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA;
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA;
7. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I  IZBORU ČLANICE ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA;
8. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA;
9. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA;
10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA;
11. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA;
12. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
13. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU  MANDATA ČLANA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
14. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU ČLANICA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA;
15. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA;
16. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI ORGANIZACIJE ZA EUROPSKU SIGURNOST I SURADNJU (OESS);
17. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA;
18. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE;
19. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA VODE;
20. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK;
21. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA SAVJETA JAVNE USTANOVE SPOMEN – PODRUČJA JASENOVAC;
22. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE;
23. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE;
24. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA GUVERNERA I DVA VICEGUVERNERA I PRESTANKU MANDATA ZAMJENICE GUVERNERA I DVA VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE; 
25. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA O:
a) priznavanju prava na plaću,
b) prestanku prva na plaću,
c) poništavanju rješenja o priznavanju prava na plaću na osobni zahtjev,
d) priznavanju prava na razliku plaće,
e) prestanku prava na razliku plaće,
f) priznavanju prava na zastupnički paušal,
g) prestanku prava na zastupnički paušal,
h) priznavanju prava na naknadu za odvojeni život;
26. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA PLAĆU DRŽAVNOJ DUŽNOSNICI – ZAMJENICI PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU;
27. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA PLAĆU DRŽAVNIM DUŽNOSNICIMA – SUCIMA USTAVNOG SUDA RH;
28. RAZNO.