4., elektronička sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku (zatvorena za javnost)

Predloženi dnevni red je: 

-    Usvajanje Zapisnika 2. i 3.  sjednice                
1.    PRIJEDLOG  IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU. 

Uz prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. I 2022. godinu,  podnose se i:
- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu za:
 a.) Hrvatske vode
 b.) Hrvatske ceste 
 c.) Centar za restrukturiranje i prodaju
 d.) Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost   
 e.) Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
 f.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 
g.) Hrvatske autoceste
h) Autocestu Rijeka – Zagreb
i) HŽ Putnički prijevoz
j) HŽ Infrastrukturu.