37., tematska, sjednica Odbora za ravnopravnost spolova - odgođeno -

dvorana Ivana Mažuranića

- zbog epidemioloških mjera u Republici Hrvatskoj tematska sjednica odgađa se - 

Tema sjednice: "Praćenje provedbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulske konvencije) u Hrvatskoj i Francuskoj: razmjena iskustava".

Cilj tematske sjednice - okruglog stola je, dvije godine od njezinog ratificiranja, prepoznati glavna postignuća i izazove implementacije tzv. Istanbulske konvencije u hrvatsko nacionalno zakonodavstvo i politike; razmijeniti iskustva, primjere dobre prakse i poznate prepreke koje treba izbjegavati – s obzirom da je u Francuskoj upravo završen prvi postupak evaluacije koji je vodila Grupa stručnjaka za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO) Vijeća Europe.

Održat će se rasprava o budućim aktivnostima i dodatnim neophodnim mjerama s ciljem bolje zaštite žena od svih oblika nasilja te ojačati dijalog i sinergija između Vlade, Hrvatskog sabora i predstavnika organizacija civilnog društva koje su uključene u borbu protiv nasilja nad ženama.

Na sjednicu su pozvani svi zastupnici i zastupnice, predstavnici/e nadležnih državnih institucija te organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom žrtava obiteljskog nasilja.

Tematska sjednica - okrugli stol organizira se u suradnji s Francuskim veleposlanstvom i Autonomnom ženskom kućom Zagreb.