3. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

-    usvajanje zapisnika 2. sjednice Odbora za zakonodavstvo

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 2; 

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 8; 

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 14; 

4.    PRIJEDLOG ZAKONA O UPUĆIVANJU RADNIKA U REPUBLIKU HRVATSKU I PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 15; 

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 10; 

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, prvo čitanje, P.Z. br. 11; 

7.    PRIJEDLOG ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 12; 

8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 13; 

9.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠAVANJU PARKA PRIRODE „DINARA“, prvo čitanje, P.Z. br. 6; 

10. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1150 O PROMICANJU PRAVEDNOSTI I TRANSPARENTNOSTI ZA POSLOVNE KORISNIKE USLUGA INTERNETSKOG POSREDOVANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 9.