3. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

-    usvajanje zapisnika 2. sjednice Odbora;
  
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU  
- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu za:
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste                                
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
- Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka        
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Hrvatske autoceste                        
- Autocestu Rijeka – Zagreb                     
- HŽ Putnički prijevoz                            
- HŽ Infrastrukturu;

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje,  P.Z. br. 50;

3. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU 
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za: 
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste                        
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje        
- Centar za restrukturiranje i prodaju        
- Hrvatske autoceste                        
- Autocestu Rijeka – Zagreb                     
- HŽ Putnički prijevoz                            
- HŽ Infrastrukturu;

4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 51;
5. RAZNO.