28. sjednica Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

Demetrova 15, dvorana 16/I

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE PRIJEDLOGA SKRAĆENOG ZAPISNIKA 27. SJEDNICE VIJEĆA;
2. PREDSTAVKE/ZAHTJEVI GRAĐANA;
3. USVAJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA RADA VIJEĆA ZA 2021. GODINU; 
4. RAZNO.