27., elektronička sjednica Odbora za ratne veterane

Predloženi dnevni red je: 

-usvajanje zapisnika 26. sjednice Odbora;

1.    Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu,
-predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;

2.   Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, P.Z.br. 946, - predlagateljica Vlada Republike Hrvatske.