23. sjednica Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE PRIJEDLOGA SKRAĆENOG ZAPISNIKA 22. SJEDNICE VIJEĆA;
2. PREDSTAVKE/ZAHTJEVI GRAĐANA; 
3. IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO – OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020.;
4. RAZNO.