23. sjednica Odbora za obranu

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

-    USVAJANJE ZAPISNIKA 19. (zatvorene), 20., 21. (zatvorene) i 22. (tematske) SJEDNICE ODBORA

1.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2021. GODINU; 

2.    RAZNO.