2. sjednica Odbora za pravosuđe

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 1. sjednice Odbora;
1. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državanma članicama Europske unije, prvo čitanje, P.Z.E. br. 36;
2. Izvješće o radu probacijske službe za 2019;
3. Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2019;
4. Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2019;
5. Imenovanje člana Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije.