2. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Josipa Šokčevića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 1. SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU;
2. IZVJEŠĆE O STANJU SEKTORA VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2018. GODINU -  podnositelj: Vijeće za vodne usluge;
3. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak;
5. RAZNO.