2. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 16 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2019. – podnositelj: glavni državni revizor;
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske.