2., djelomično zatvorena, sjednica Odbora za obranu

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:

- usvajanje zapisnika 1. sjednice Odbora;
1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2019. GODINU;  
2. PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 24;
3. *(ZATVORENA ZA JAVNOST) INFORMACIJA O POSTUPANJU S KLASIFICIRANIM DOKUMENTIMA; 
4. RAZNO.