137., elektronička sjednica Odbora za zakonodavstvo

Predloženi dnevni red je: 

1.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU, te Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu za:
-    Hrvatske vode
-    Hrvatske ceste
-    Centar za restrukturiranje i prodaju
-    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-    Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
-    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-    Hrvatske autoceste
-    Autocestu Rijeka - Zagreb
-    HŽ Putnički prijevoz
-    HŽ Infrastrukturu

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 946;

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 851;

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 857;


5.    PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 950;

6.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI EUROPSKE UNIJE „ EUNAVFOR MED IRINI“ 

7.    PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STARIJE OSOBE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 947; 

8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 948; 

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT UČINKOVITOG PRAVOSUĐA ZA BOLJE POSLOVNO OKRUŽENJE, drugo čitanje, P.Z. br. 949; 

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM REGISTRU BRODOVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 796; 

11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 819; 

12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 820.